Światowy

Co myśli świat w 2002 roku

Przegląd Globalny mrok i rosnący antyamerykanizm Pomimo początkowego wybuchu publicznego współczucia dla Ameryki po ataku terrorystów z 11 września 2001 r.

Widoki zmieniającego się świata 2003

Szybkość wojny w Iraku i powszechne przekonanie, że w rezultacie sytuacja Irakijczyków jest lepsza, w niewielkim stopniu poprawiły wizerunek Ameryki. Ale w większości krajów opinie o USA są znacznie niższe niż rok temu.


Rok po wojnie w Iraku

Rok po wojnie w Iraku niezadowolenie z Ameryki i jej polityki raczej nasiliło się, niż zmniejszyło. Opinia o Stanach Zjednoczonych we Francji i Niemczech jest teraz co najmniej tak negatywna, jak w momencie zakończenia wojny, a opinie Brytyjczyków są zdecydowanie bardziej krytyczne. Postrzeganie amerykańskiego unilateralizmu jest nadal szeroko rozpowszechnione w krajach europejskich i muzułmańskich, a wojna w Iraku podkopała wiarygodność Ameryki za granicą. Istnieje wiele wątpliwości co do motywów prowadzonej przez USA wojny z terroryzmem, a rosnący procent Europejczyków chce, aby polityka zagraniczna i ustalenia dotyczące bezpieczeństwa były niezależne od Stanów Zjednoczonych. W całej Europie istnieje znaczne poparcie dla tego, aby Unia Europejska stała się tak potężna jak Stany Zjednoczone.