Latynosów

Dwujęzyczność

Ta krótka ankieta przedstawia języki, którymi posługują się Latynosi w Stanach Zjednoczonych. Przyjrzymy się bliżej tym Latynosom, którzy mówią po angielsku i hiszpańsku.

Różnice pokoleniowe

Ta krótka ankieta bada różnice w demografii, postawach i doświadczeniach latynosów pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia lub wyższych Latynosów. Uwzględnia także „półtora pokolenia”, tych Latynosów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych przed 10 rokiem życia.

X. Rejestracja konsularna

Wiele krajów wydaje dokumenty tożsamości swoim obywatelom, którzy mieszkają za granicą w ramach misji dyplomatycznych. 6 marca 2002 r. W Meksyku