Polityka

Ludzie i prasa

Przegląd raportu Całoroczne dochodzenie, sponsorowane przez Times Mirror, wskazuje, że liczba zwolenników prasy w Ameryce dwa do jednego przewyższa liczbę krytyków. to również


Solidny przywódca Billa Clintona

Pozycja Billa Clintona w sondażach jest imponująca w porównaniu z innymi faworytami w ostatnich wyborach prezydenckich. Jego margines nad Bobem Doleem jest duży,

Typologia

The Times Mirror Center w 1987 roku opracował unikalny system klasyfikacji wyborców oparty na trzech głównych elementach - przynależności partyjnej i politycznej