Nauka

Jak naukowcy angażują opinię publiczną

Większość naukowców (87%) uważa, że ​​udział w debatach na temat porządku publicznego jest ważny. Prawie połowa korzysta z mediów społecznościowych, aby dyskutować lub śledzić naukę, a prawie jedna czwarta bloguje o nauce i badaniach.

Jak angażują się naukowcy

Naukowcy są szeroko zaangażowani w kontakt z obywatelami niebędącymi ekspertami, a niektóre kontakty są nawiązywane za pośrednictwem mediów społecznościowych i blogów. Prawie wszystkie AAAS


Amerykanie, problemy polityczne i naukowe

Poglądy polityczne opinii publicznej są silnie powiązane z postawami dotyczącymi klimatu i energii, ale są mniej ważne w kwestiach biomedycznych, bezpieczeństwa żywności i kosmosu.